Regulamin sklepu VUGA.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.vuga.pl jest firma CLEAR FORM Marcin Skrzyński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca:

 

- adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Gen. J. Hallera 1B/13, 05-400 Otwock, NIP 5651287293, REGON 141956433;

- adres poczty elektronicznej: info@vuga.pl;

- numer telefonu: 606278693 oraz 881918303.

 

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów przedstawionych w ofercie na stronie internetowej www.vuga.pl. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy osobą fizyczną pełnoletnią lub firmą zwaną Klientem, a sklepem internetowym www.vuga.pl, zwanym Sklepem.

3. Wszystkie podane ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita suma zamówienia zawiera cenę produktu oraz koszty dostawy, jeśli koszty dostawy ponosi Klient.

5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są wyprodukowane w Polsce, są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Dokonanie zakupu w serwisie internetowym odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, jego potwierdzenie i dokonanie płatności za zakupiony towar i wybraną formę przesyłki towaru.

2. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko jeśli Klient dokona jego potwierdzenia.

3. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta lub braku wpłaty za złożone zamówienie, takie zamówienie w ciągu 7 dni zostanie automatycznie usunięte przez system sklepowy.

4. Ceną wiążącą jest cena podana przy zamawianym towarze, w chwili zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych towarów.

5. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy sprzedaży.

6. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

7. Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

§3. SPOSOBY PŁANOŚCI

 

1. Płatności za zakupiony towar mogą być dokonywane w następujący sposób:

a) przelewem bankowym przed dostawą towaru (przedpłata). Konto bankowe zostanie podane w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,

b) za pośrednictwem serwisu paypal.pl,

c) za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru.

 

§4. WARUNKI DOSTAWY

 

1. Towar zostanie wysłany do Klienta następnego dnia roboczego po wpłynięciu na konto sklepu należności za zamówiony towar i przesyłkę.

2. W przypadku braku na magazynie zamówionego towaru, właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wysyłki, o czym Klient zostanie natychmiast poinformowany.

3. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki, towary są doręczane (dotyczy przesyłek krajowych) za pośrednictwem:

a) kuriera DPD, termin dostawy: 1-2 dni robocze, koszt: 15zł (za jedną paczkę niezależnie od jej wagi)

b) kuriera DPD za pobraniem, termin dostawy: 1-2 dni robocze, koszt 21zł (za jedną paczkę niezależnie od jej wagi)

c) osobiście w siedzibie firmy (bezpłatna forma)

4. Nie przyjęcie zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta jest równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy, zgodnie z §5 niniejszego regulaminu. Zamówiony towar wróci do sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu towaru.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej, ilość towaru jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją.

6. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki: czy nie posiada ona uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

 

§4. REKLAMACJE

 

1. Właściciel sklepu jest zobowiązany wobec Klienta do dostarczenia Towaru fabrycznie nowego i wolnego od wad.

2. Jeżeli Klient stwierdzi, iż zakupiony przez niego towar zawiera wady techniczne, powinien niezwłocznie po stwierdzeniu wady odesłać go wraz z wypełnionym formularzem reklamacji na adres siedziby firmy Clear Form. Wzór formularza reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

2. Od momentu otrzymania przez sklep reklamowanego towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacji, sklep ma 10 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji.

3. Jeśli reklamacja zostanie przez sklep rozpatrzona na korzyść Klienta, wówczas towar zostanie Klientowi naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie niemożliwa, wówczas Klient dostanie zwrot pieniędzy za zareklamowany towar w ciągu 5 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie towarów otrzymanych od towarów zamówionych, a wynikające z indywidualnych ustawień parametrów monitora Klienta (np. proporcje, kolory), nie podlegają reklamacji.

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania towaru, niewłaściwego prania/konserwacji, czy naturalne zużywanie się towaru.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek nadanych przez Klienta za pobraniem.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towarów na adres wynikający z zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: Clear Form, ul. Gen. J. Hallera 1B/13, 05-400 Otwock

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vuga.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od umowy (przesłaniu stosownego oświadczenia).

4. Zwrotowi, o którym mowa w §5. pkt. 1 podlegają tylko towary wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez oznak używania, z nienaruszonymi metkami i wszywkami (towar musi zostać odesłany do sklepu w takim samym stanie w jakim trafił do Klienta).

5. Koszt wysyłki towaru do sklepu, pod warunkiem, że nie jest to towar reklamowany, ponosi Klient.

6. Sklep zwróci należność Klientowi za zwrócony towar w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia na wskazany prze Klienta numer rachunku bankowego.

 

§6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

1. Składając zamówienie, Klient jednocześnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Clear Form danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

2. Dane osobowe podane przez Klienta przy składaniu zamówienia są wykorzystywane przez sklep wyłącznie do realizacji zamówienia.

3. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem bez możliwości dostępu do nich osób trzecich.

4. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych, może żądać ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Na stronie internetowej sklepu publikowany jest aktualny Regulamin sklepu, do którego Klient ma nieodpłatny dostęp.

3. Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, Klient akceptuje powyższy Regulamin.

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu przystosowywania portalu do potrzeb jego użytkowników.

5. Zabrania się kopiowania, czy innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Właściciela Sklepu. Elementy Sklepu, o których mowa w §7 pkt. 4 to przede wszystkim prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe i wchodzące w ich skład elementy graficzne, nazwa Sklepu.